MŠE SVATÁ V ČÁSTKOVĚ - KOSTEL SVATÉ ANNY

 

ADVENTNÍ KONCERT

dne 28.11.2015 v 15.00hod v kostele Sv.Anny v Částkově kde vystoupí pěvecký sbor vedený paní Janou Vokatou

kdo má zájem o posvěcení adventních věnečků, může si je přinést sebou

 

 půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec

 

SOBOTA VE 14:00  mše svatá 1x za 14 dní dle ohlášení

SS půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec

 

NEDĚLE 8:00 slavnostní mše svatá

HHH