POUTĚ

Seznam poutí a slavností na rok 2017 v Tachově a okolí

 

22.1.2017 neděle 8.00hod. Staré Sedliště - poutní mše svatá na faře ve farní kapli zasvěcené Panně Marii, matce jednoty křesťanů

1.7.2017 sobota 10.00hod. Staré Sedliště - německá mše svatá ke cti svatého Prokopa při příležitosti setkání s německými rodáky za účasti biskupa Tomáše z Plzně

2.7.2017 neděle 8.00hod. Staré Sedliště - poutní mše svatá ke cti svatého Prokopa

29.7.2017 sobota 11.00hod. Částkov - poutní mše svatá ke cti svaté Anny

13.8.2017 neděle 10.00hod. Tachov - slavná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté - hlavní celebrant mons.Karel Herbst, emeritní pomocný biskup z Prahy

28.9.2017 čtvrtek 10.00hod Tachov - Svatováclavské slavnosti slavná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie

3.12.2017 neděle 14.00hod. Tisová - poutní mše svatá ke cti svatého Mikuláše

 

Změna programu vyhrazena!

 

Ke společným oslavám Boha a svatých stdečně zve

P.Mgr.Václav Vojtíšek, farář

Římskokatolická farnost Tachov