PRACOVNÍ DIÁŘ KNĚZE

 

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

 

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

 

 půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec

 

ÚTERÝ

První úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství

13.30 - druhé úterý v měsíci - návštěvy nemocných v nemocnici svaté Anny v Plané nebo ve Stodě

13.30 - třetí úterý v měsíci - mše svatá v domově důchodců v Kurojedech

16.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

 

STŘEDA

9.00 - 11.00 kancelář Tachov

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (Bělojarská ulice) - lichý týden

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

18.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

 

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.00 - 11.00 kancelář Tachov

14.00 výuka nábeženství pro děti - Tachov - farní sál

 

 

PÁTEK

9.00 - 11.00 kancelář Tachov

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

 

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov - jednou za čtrnáct dní dle ohlášení

 

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - jednou za čtrnáct dní dle ohlášení