CHRÁMOVÉ KONCERTY

 

VELIKONOČNÍ KONCERT

Velký pátek - 25.3. v 18.00
Pašije podle sv. Jana
Velkopáteční zpěvy při uctívání kříže - výčitky (Svatý, Bože)
F.Fresi: Stabat mater
V. Janata: Ó, můj drahý Jezu Kriste
J. Vokatá (úprava): Kristus příklad pokory


Bílá sobota (vigilie), 19.00
Chorální zpěvy (Vidi aquam, Litanie ke všem svatým, Aleluja)

Slavnost Vzkříšení – 27.3. , 10.00
V.Říhovský: MISSA IN HONOREM SCTI. JOSEPHI
P. Eben: Kristus, jenž byl dán na smrt
Nuž, křesťané, radujte se
Veselte se, nebesa