KŘÍŽOVÁ CESTA

 

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY A MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI

VE FILIÁLNÍCH KOSTELECH TACHOVSKÉ FARNOSTI - POSTNÍ DOBA 2016

 

SOBOTA 5.3.2016  přede mší svatou v Částkově možnost svaté zpovědi a po mši svaté v cca 15.00hod. modlitba křířové cesty

NEDĚLE 13.3.2016 přede mší svatou v Tisové možnost svaté zpovědi a po mši svaté v cca 15.00hod. modlitba křířové cesty

NEDĚLE 19.3.2016 v 15.30hod. modlitba křířové cesty ve Starém Sedlišti, po křížové cestě možnost svaté zpovědi