POUTNÍ ZÁJEZDY NA ROK 2016

 

SVĚCENÍ NOVÉHO BISKUPA V PLZNI - Mons.ThLic.Tomáš Holub, Th.D.

sobota 30.4.2016

Budeme přítomni události, kterou člověk zažije pravděpodobně jen jednou za život. Navíc se jedná o našeho budoucího vlastního nadřízeného. Slavnost bude krásná i náročná. Dá se předpokládat, že bude katedrála v Plzni přeplněná - množství biskupů místních i zahraničních, množství politiků státních i regionálních, zástupci armády České repobluky, množství kněží, řeholníků, řeholnic, věřící, novináři, televize ...

Půjde o událost nejen našeho regionu, ale tato událost bude mít dosah v celé republice a dokonce i v mezinárodní oblasti.

U toho nesmíme chybět.

Přihlašujte se v sakristii kostela v Tachově. Zatím je objednán malý autobus na 28 lidí.

Cena 200,- Kč na osobu. Odjezd do Plzně v ranních hodinách, návrat v odpoledních hodinách.

(čas začátku slavnostní bohoslužby svěcení je zatím stanoven na 10.30hod.)

Pro ty co si netroufají na tento zájezd z jakéhokoliv důvodu (zdravotní nebo že se budou někde mačkat  nebo se obávají že nic neuvidí - televize NOE bude tuto vyjímečnou událost vysílat v přímém přenosu. Zpránu máme ověřenou z programového oddělení televize NOE.

 

 

Rok milosrdenství 2016 vyhlášený papežem Františkem Den smíření v Mariánských Lázních pro věřící z vikariátu Tachov a Cheb

Průchod "branou milosrdenství"

sobota 7.5.2016

Jednodenní pouť zaměřená na průchod "branou milosrdenství", která je v Mariánských Lázních otevřená a posvěcená

Pouť bude obsahovat kající bohoslužbu, přípravu a vykonání dobré svaté zpovědi s možnosti výběru z několika přítomných zpovědníků, přednáška na téma Božího milosrdenství, společná slavná mše svatá a možnost získání plnomocných odpustků.

Odjezd v ranních hodinách, návrat v odpoledních hodinách.

Cena 100,- Kč za osobu.

Zájemci hlaste si v sakristii kostela v Tachově.