RORÁTY

 

Čím jsou tak specifické?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelech. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.Podle tradice se na tuto mši nosí rozsvícené lucerničky a lampiony

 

v adventní sobotu 3.12. a 10.12. a 17.12. v 6.hod. ráno

budou ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie slavené a dříve velmi oblíbené tak zvané rorátní mše svaté. Jde o adventní mši svatou ke cti Panny Marie, ve které více než jindy zazní radostné očekávání příchodu světla - Krista - na tento svět Hluboký duchovní zážitek těchto mší je vždy umocněn hustou tmou,která v brzkých ranních hodinách pokrývá celou krajinu. Takže kromě duchovního zklidnění a ztišení v sobě člověk může pocítit i onu romantiku a poezii přípravy na tradiční české Vánoce.

 

Všichni jsou sdrečně zváni

 

"Už Vám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.

Noc pokročila, den se přiblížil.

Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.

Veďme počestný život, jako ve dne."

(Římanům 13/11-13)