TACHOVSKÁ POUŤ

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TACHOVĚ

 

13.8.2015 SOBOTA

9.00 - 11.00hod. otevřen a zpřístupněn kostel

15.45hod. Slavné nešpory z vigilie slavnosti

16.00hod. Rozjímavá modlitba svatého růžence

16.30hod. Latinská mše z viligie slavnosti Tridentském ritu podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII. (po mši svaté budou zařazeny ještě zpívané Loretánské litanie k Panně Marii v latinském jazyce.. 15.8.1329 poprvé slavena pouť k Panne Marii Nanebevzaté v Tachově

 

14.8.2015 NEDĚLE

10.00hod. Slavná poutní mše svatá - hlavní celebrant Jeho milost P.PharmDr.Mgr. Josef Šedivý, velmistr Řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

(Po celou dobu bude v kostele panelová výstava o historii tachovského chrámu a zároveň ukázka ze současného života zdejší farnosti.)

Zároveň bude možné zakoupit pamětní brožurku o historii kostela, vydanou v roce 2008 jako připomínka 100 letého výročí rozsáhlých oprav a regotizace, text je dvojjazyčný - česko-německý, dále pohlednice kostela a malé obrázky Panny Marie pomocnice, k dispozici bude zájemcům i poutnické razítko.

 

Srdečně Vás všechny zve P.Mgr.Václav Vojtíšek,farář