ŽEHNÁNÍ AUT A VŠECH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

Neděle 2.10.2016 při všech bohoslužbách tuto neděli to jest v 8.00hod. ve Starém Sedlišti a v 10.00hod. v Tachově proděhne ŽEHNÁNÍ VŠECH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ SHROMAŽDĚNÝCH PŘED KOSTELEM.

Žijeme v době, kdy se na našich silnicích rozpoutala třetí světová válka. Oběti silničních nehod je víc než všech obětí světových válek dohromady. Proto na den svátku svatých andělů strážných budeme prosit nebesa o speciální Boží ochranu a pomoc všech andělů strážných a též svatého Kryštofa, patrona všech řidičů. Dopravním prostředkům bude požehnáno a budou pokropeny svěcenou vodou. A všichni přítomni řidiči si budou moci znovu uvědomit svoji zodpovědnost, se kterou zasedají za volanty svých plechových miláčků