JAK A CO NA FAŘE ZAŘÍDIT?

 

Jak a co na faře zařídit?

 

Svatba

Pokud si chcete objednat svatbu v kostele je třeba:

  • aby alespoň jeden z vás byl pokřtěný římskokatolicky
  • aby ani jeden ze žadatelů nebyl církevně  oddán
  • přijít s dokladem totožnosti, tedy OP a nebo u cizinců s cestovním pasem
  • přijít co nejdříve - doporučuje se i půl rok před termínem svatby
  • příprava zahrnuje 4 setkání  s knězem 

  

Křest

  • Pro křest dětí je církví požadováno, aby u rodičů byla opodstatněná naděje, že  své děti vychovají ve víře.
  • Pokud chcete u nás pokřtít dítě a bydlíte jinde než v Tachově musíte mít k tomu důvod a dovolení vašeho kněze
  • Kmotři u křtu by měli být praktikující katolíci, biřmování, účastnit se pravidelně na životě církve a měli by mít možnost pomáhat rodičům ve výchově.
  • Pro křest dospělého je třeba dobře dozrát ve víře, proto církev doporučuje alespoň roční přípravu, tzv. Katechumenát.

Pohřeb

  • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat faru a domluvit s knězem termín pohřbu
  • V neděli, kvůli nedělním bohoslužbám, nejsme schopni pohřeb zajistit

Pomazání nemocných

  • Tuto svátost udělujeme kdykoli na požádání a je dobré pamatovat na:
  • Může se udělovat i v bezvědomí
  • Jsme schopni dojet i do nemocnice (jsme na to zvyklí i personál nemocnice většinou spolupracuje bez problémů), případně domluvit kolegu v daném městě
  • Je potřeba nám nahlásit kde dotyčný leží (nemocnici, oddělení a číslo pokoje) a nebo ještě lépe, když nás doprovodíte

Svátost smíření

  • V Tachově zpovídáme vždy půl hodiny před každou mší svatou
  • V okolních kostelích také půl hodiny před každou mší svatou
  • Pokud máte zájem o osobní rozhovor, je třeba se individuálně domluvit

Svátost Biřmování

  • Tato svátost se uděluje po alespoň roční přípravě, která bude vyhlášena v kostele
  • Příprava probíhá ve společenství s ostatními biřmovanci, jen výjmečně individuálně
  • Svátost biřmování může přijmout mladý člověk, který v den udílení svátost dovrší alespoň 15 roku věku