DOŽÍNKY

 
V neděli 16.9.2018
 
proběhnou při všech bohoslužbách (8.00hod. Staré Sedliště, 10.00hod. Tachov) malé dožínky.
Proběhne žehnání úrody – drobných plodů z našich zahrádek
jako výraz vděčnosti  a poděkování Bohu za dostatek potravin.
Poděkujeme Bohu, že patříme k té šťastnější polovině naší planety,
kde lidé netrpí hladem a mají dostatek potravy.
Zároveň se zavážeme, že budeme k potravinám šetrnější a v životě skromnější.
Nebudeme se přejídat a nebudeme plýtvat potravinami.
Slovo „dost“ nezazní nikdy zvenčí, ale musí zaznít zevnitř, z nitra našich duší.
 
  Za Římskokatolickou farnost Tachov

      P. Mgr.Václav Vojtíšek, farář  a okrskový vikář