Malá farní Mariánská pouť

na první sobotu v měsíci květnu

5.5.2018

do Lorety v Boru u Tachova

 

Odjezd autobusu v 9.00hod. z Tachova (autobusové nádraží a zastávka u bývalé Rybeny).

 

10.00hod. Mše svatá v domku Panny Marie (Sancta Casa) a následně májová pobožnost – litanie k Panně Marii a zásvětná modlitba k Panně Marii.

Dále možnost prohlídky celého poutního areálu (rozlehlé ambity  s množstvím krásných restaurovaných oltářů – Panny Marie Čenstochovské a Panny Marie Klatovské).

Po celou dobu pobytu k dispozici místní  toalety.

Ve 12.00hod. odjezd zpět do Tachova.

Příjezd do Tachova v cca. 12.30hod.

 

Zájemci hlašte se v sakristii.

Autobus je hrazen z farních financí.

P. Václav Vojtíšek srdečně zve.