POUTĚ 2018

 

Seznam poutí a slavností na rok 2018 v Tachově a okolí

14.1.2018 neděle 8.00hod. Staré Sedliště – poutní mše svatá na faře ve farní kapli zasvěcené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů

7.7.2018 sobota 10.00hod. - Staré Sedliště – německá mše svatá ke cti svatého Prokopa při příležitosti setkání s německými rodáky 

8.7.2018 Neděle 8.00 hod.– Staré Sedliště – poutní mše svatá  ke cti svatého Prokopa

28.7.2018 Sobota 11.00 hod.- Částkov – poutní mše svatá ke cti svaté Anny

19.8.2018 Neděle 10.00 hod.- Tachov – slavná poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté – hlavní celebrant J.M.PharmDr. Josef Šedivý, velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou

28.9.2018 pátek - Tachov – Svatováclavské slavnosti – 10.00hod. Slavná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

9.12.2018 Neděle 14.00 hod.- Tisová – poutní mše svatá  ke cti svatého Mikuláše

 

Změna programu vyhrazena!

 

Ke společným oslavám Boha a svatých srdečně zve

P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

Římskokatolická farnost Tachov