DUŠIČKY - ODPUSTKY

 

Jak v následujících dnech získat odpustky pro duše v očistci?

 

 

Ve dnech 1.11 a 2.11. je možno po celý den při návštěvě kteréhokoli  kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek ( svatá zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně – Otče náš a Vyznání víry.

 

Ve dnech od 1.11. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, sv. zpověď a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, když  navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Ostatní dny během roku je možno takto získat pouze odpustky částečné.

 

 

                                                                                                   P. Václav Vojtíšek, farář