DUŠIČKY

 

Dušičky 2017 – venkov

4.11.2017  sobota 

V 15.30 hod. Dušičková pobožnost na hřbitově v Labuti spojená s modlitbami za naše věrné zesnulé a s žehnáním a výkropem svěcenou vodou místních hrobů

 

5.11.2017 neděle 

V 8.00 hod. mše svatá ve Starém Sedlišti za všechny věrné zemřelé, po mši svaté  v cca. 9.00 hod. krátká pobožnost na místním hřbitově ve Starém Sedlišti spojená s modlitbami za všechny věrné zesnulé a s žehnáním a výkropem hrobů svěcenou vodou

V 14.00 hod. Mše svatá v Tisové za všechny věrné zesnulé 

V 15.30hod. Krátká pobožnost na hřbitově v Tisové spojená s modlitbami za naše zesnulé a s žehnáním a výkropem hrobů svěcenou vodou

 

Dušičky 2017 – město Tachov

 

1.11.2017 středa

slavnost Všech svatých

V 18.00 hod. Slavná farní mše svatá v Tachově spojená s litaniemi ke Všem svatým a s modlitbami za naše zemřelé

 

2.11.2017  čtvrtek

Památka všech věrných zesnulých

V 8.00hod. Latinská mše svatá Tridentského ritu v Tachově – kostel NPM u dušičkového oltáře – za papeže

V 16.00 hod. společná dušičková pobožnost  se zástupci  řeckokatolické, pravoslavné a římskokatolické církve  na hřbitově v Tachově (u hlavního kříže) spojená s modlitbami za zemřelé, žehnáním a individuálním výkropem  hrobů svěcenou vodou

V 18.00hod. mše svatá v Tachově – kostel NPM  – za všechny věrné zesnulé – spojená s litaniemi za duše všech věrných zemřelých a za duše v očistci

 

K dušičkovým oslavám a přímluvným modlitbám za naše zesnulé srdečně zve za Římskokatolickou církev

                                                             P. Mgr. Václav Vojtíšek, farář

 

2.11.2017 čtvrtek 16.00 hod.

Společná dušičková pobožnost Římskokatolické, Řeckokatolické a Pravoslavné  církve na zdejším hřbitově v Tachově (u hlavního kříže)

 spojená s modlitbami za zemřelé, žehnáním a výkropem hrobů svěcenou vodou

 

4.11.2017 sobota

Dušičková pobožnost na zdejším hřbitově v Labuti

spojená s modlitbami za zemřelé, žehnáním  a výkropem hrobů svěcenou vodou

 

5.11.2017 neděle

po ranní mši svaté cca. 9.00 hod.

Dušičková pobožnost na zdejším hřbitově ve Starém Sedlišti spojená s modlitbami za zemřelé, žehnáním a výkropem hrobů svěcenou vodou

5.11.2016 neděle

po odpolední mši svaté v 15.30 hod.

Dušičková pobožnost na zdejším hřbitově v Tisové spojená s žehnáním a výkropem hrobů svěcenou vodou