RORÁTY

 

V sobotu 9.12. a 16.12. a 23 .12. v 6.00 hodin ráno

 

budou ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie slavené a dříve velmi oblíbené tak zvané rorátní mše svaté.

Jde o adventní mši svatou ke cti Panny Marie,ve které více než jindy zazní radostné očekávání

příchodu světla – Krista - na tento svět.

Hluboký duchovní zážitek těchto mší je vždy umocněn hustou tmou,která v brzkých ranních hodinách pokrývá celou krajinu.

Takže kromě duchovního zklidnění a ztišení v sobě člověk může pocítit i onu romantiku a poezii přípravy na tradiční české Vánoce.

 

Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

„Už Vám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.

Noc pokročila, den se přiblížil.

Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.

Veďme počestný život, jako ve dne.“

(Římanům 13/11-13)