VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

MŠE NA VÁNOCE

 

neděle 24.12.2017 - Štědrý den

16.00hod - Staré Sedliště - večerní mše svatá  s doprovodem pěveckého sboru

21.00hod. - Hošťka - půlnoční mše svatá + koledy

22.00hod. - Pernolec - půlnoční mše svatá

22.30hod. Rozvadov - půlnoční mše svatá

24.00hod. - Tachov - půlnoční mše svatá - zpívá sbor pana Brabence směs vánočních koled

 

pondělí 25.12.2017 Hod Boží Vánoční

8.00hod. - Staré Sedliště - Slavná mše svatá

10.00hod. - Tachov - slavná mše svatá - zpívá Chrámový sbor vánoční mši svatou Missa pastoralis od Brixiho

11.00hod. - Hošťka - mše svatá + koledy

9.00-11.00hod. a 16.00-17.00hod - Tachov - otevřen kostel a zpřístupněn betlém

14.00hod. - Tisová mše svatá + koledy

14.30hod. - Ctibořmše svatá + koledy

16.00-17.00hod. - Tachov - zpívání koled u Betléma, přineste si hudební nástroje

 

úterý 26.12.2017 svátek sv.Štěpána

10.00hod. - Tachov mše svatá

9.00-11.00hod. a 15.00-18.00hod - Tachov - otevřen kostel a zpřístupněn betlém

17.00hod. - Tachov - vánoční koncert Chrámového sboru

 

neděle 31.12.2017 svátek svatého Silvestra a svaté Rodiny

8.00hod. - Staré Sedliště - děkovná mše svatá

10.00hod. - Tachov - děkovná mše svatá se svátostným požehnáním a se slavným Te Deum. Roční vyúčtování a statistika duchovních úkonů a zpěv státní hymny a mše svatá spojená s obnovou manželských slibů

14.00hod. - Tisová - děkovná mše svatá

14.30hod. - Halže - mše svatá

15.00hod. - Hosťka - mše svatá

 

 

pondělí 1.1.2018 Nový rok a svátek Matky Boží Panny Marie

8.00hod. - Staré Sedliště - novoroční mše svatá

10.00hod. - Tachov - novoroční mše svatá se zpěvem Veni Sancte Spiritus, kdy je možné získat plnomocné odpustky

11.00hod. - Hošťka - novoroční mše svatá

14.30hod. - Halže -  mše svatá

 

sobota  6.1.2018 -  slavnost Zjevení Páně

10.00hod. - Tachov - mše svatá  spojená s žehnáním vody, kadidla a křídy(pro zájemce i žehnání drobných zlatých předmětů)

 

neděle 7.1.2018 slavnost Křtu Páně

8.00hod. - Staré Sedliště - mše svatá spojená s obnovou křestních slibů a tříkrálovým žehnáním

10.00hod. - Tachov - mše svatá spojená s obnovou křestních slibů

11.00hod. - Hošťka - mše svatá

14.30hod. - Halže -  mše svatá

 

Na bohoslužby srdečně zvou P.Václav Vojtíšek a

pater Josef Holešovský osobní arciděkan

 

Radostné a požehnané Vánoce