KONCERTY

 

 

 

 

VÁNOČNÍ KONCERTY

neděle 25.12.2016 v 10.00hod.v Tachově při mši svaté zpívá Chrámový sbor Vánoční mši svatou Missa pastoralis od Brixiho

Tímto způsobem se od pradávna umělci angažují na bohoslužbě. Dřív to byla prakticky hlavní "šance" pro skladatele, jak se prosadit - že tvořil misse (mše). A Missa pastoralis je speciální druh mše pro vánoční příležitost, melodie bývá jásavá, radostná, případně i s prvky lidových zpěvů, cinkání na zvonečky atd

Missa pastoralis znamená že běžné zpěvy co zpívá kněz+celý kostel (zejména Chvála na výsostech, Pane smiluj se, Věřím, Svatý svatý, Beránku Boží) zpívá sbor, případně i orchestr. Bohoslužba normálně probíhá včetně zpěvu písničky z kancionálu, pouze ty zpívané liturgické části provádí postupně umělecké těleso.

pondělí 26.12.2016 v 17.00hod. v Tachově  vánoční koncert Chrámového sboru  - vánoční koledy
 

RORÁTNÍ KONCERT

dne 25.11.2016 v 17.00hod v kostele Sv.Markéty v Hošťce vystoupí pěvecký sbor vedený paní Janou Vokatou

Budou se zpívat rorátní zpěvy.

 

dne 26.11.2016 v 15.00hod v kostele Sv.Anny v Částkově vystoupí pěvecký sbor vedený paní Janou Vokatou

Budou se zpívat rorátní zpěvy.