ČLENOVÉ SBORU

Jana Vokatá (roz.Machutová)
vedoucí sboru - skladatelka - soprán - alt - varhany - el.klávesy
* 1964 v Příbrami, po Gymnáziu v Příbrami studium Konzervatoře v Praze (varhany - prof.J.Ropek) - absolvovala r.1988
4 roky učitelka ZUŠ v Příbrami, vedení chrámového sboru a hra na varhany v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách u Příbrami a v kostele sv. Jakuba v Příbrami
1993-1998: studium Hochschule für Kirchenmusik v Heidelbergu (Německo) - Diplom Kirchenmusiker B
1999-2002: členkou redakční rady časopisu VARHANÍK
od r.2000 učitelka ZUŠ v Tachově (později i v Plané)
2000 (březen): založila Tachovský chrámový sbor, od té doby jeho vedoucí
regenschori v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Tachově
od r.2000 pořádání koncertů duchovní hudby v chrámu Nanebevzetí P.M. v Tachově (mimo rámec Tach.chr.sboru)
občasná koncertní a skladatelská činnost
od r.2005 pořádání varhanních kursů v Tachově

Pavlína Kuncová
soprán
ve sboru od roku 2010
učitelka ZŠ
Zájmy: zpěv, rychlá jízda na kole

Eliška Mužíková
soprán
* 1985, ve sboru od roku 2000 do roku 2004, po 5-ti leté přestávce znovu od září 2009
po gymnáziu v Tachově studium na PedF.UK v Praze
absolvovala soukromé hodiny zpěvu
Zájmy: zpěv, hra na klavír, němčina, fenka Polyna a kocour Čert

Monika Szurmanová
soprán
* 1976, ve sboru od r.2009, v dětství členka Tach.dět.sboru p.Brabence1989-1994 studium na SPgŠ v Karlových Varech
2001-2004 Komorní sbor Tachov
Pracuje jako vychovatelka a učitelka ZŠ.
Zájmy: Zpěv, četba, tvořivá činnost.

Jitka Terčová
soprán, alt
* 1960, ve sboru od dubna 2002
Žákyně LŠU Bor - 6 let hry na klavír.
Gymnázium Tachov, SPEŠ Stříbro - učitelství v mateřské škole. V Tachově bydlí od r.1987.
Zájmy: Zpěv, hudba, práce s dětmi, příroda.

Eva Barešová
soprán, alt
* 1975, ve sboru od března 2006.
1984-1989: účinkovala v Tachovském dětském sboru (sbormistr J.Brabenec)
Studia na SŠ Stříbro, VŠ Plzeň a VŠ Ústí nad Labem, do Tachova se vrátila v r.2000.
2002-2005: zpívala v Tachovském komorním sboru sb. Jany Válové
Pracuje v oblasti vodního hospodářství.
Zájmy: Zpěv, jezdectví, kolo, lyže, voda, zahradní úpravy.

Eva Dobiášová
alt - tenor
* 1971, ve sboru od roku 2010
střední škola, tč.mateřská dovolená
absolvovala soukromé hodiny zpěvu
děti, zpěv, jízda na kole

Isabela Futerová
alt - tenor
* 1976, ve sboru od roku 2002
strojní průmyslová škola, nyní dálkově studuje ve Svatém Janu pod Skalouobor vychovatelství
absolvovala soukromé hodiny zpěvu
Zájmy: zpěv, ruční práce a 3 děti

Iva Lokajíčková
alt - tenor
* 1975, ve sboru hostuje před dalším angažmá pravděpodobně do léta 2011
absolventka Royal College of Music, obor zobcová flétna

Jiří Jindrák
tenor
* 1964, ve sboru nově od září 2006, žák LŠU Nejdek - 4 roky klarinet
Gymnázium K.Vary, mat.fyz.fakulta UK, v Tachově žije od r.1992, pracuje jako informatik v Poliklinice Tachov.
Zájmy: Zpěv, sport, literatura, počítače.

Karel Maňura
tenor
* 1962, ve sboru od 2000, člen scholy v kostele Nanebevzetí Panny Marie
2 roky soukr.hodin zpěvu u J.Kutlákové
Zájmy: malování, duchovní věci

Štěpán Futera
bas
* 1975, SPŠS strojní
pracuje jako terénní sociální pracovník, dále peče špaldovo-žitný kváskový chléb, dalamánky s bůčkem a zelím
kromě zpěvu má rád procházky po horách a kolem řek, posezení u ohně... uvedl také "LÁSKA" (patrně v metafyzickém smyslu)

Jiří Krupička
bas
* 1957, ve sboru od 2010
vodohospodář, ekolog, cestovatel a zpěvák