MŠE O VELIKONOCÍCH

 

02.4.2017   sobota před Květnou nedělí

14.00hod.   ČÁSTKOV - mše svatá spojená s čtením pašijí a žehnáním ratolestí

15.30.hod.  Staré Sedliště - modlitba křížové cesty a možnost zpovědi

09.4.2017  Květná neděle

8.00hod.Staré Sedliště mše svatá spojená s čtením pašijí a žehnáním ratolestí 

10.00hod. Tachov mše svatá spojená s čtením pašijí a žehnáním ratolestí 

13.4.2017  Zelený čtvrtek

17.00-18.00hod Tachov možnost svaté zpovědi

18.00hod. Tachov mše svatá na památku poslední večeře Páně a po ní adorace v Getsemanské zahradě až do 21.00hod

14.4.2017 Velký pátek

Tachov

10.00-11.00hod. a 17.00-18.00hod. možnost svaté zpovědi

15.00hod. modlitba křížové cesty

18.00hod. velkopáteční obřady spojené se zpěvem pašijí a s uctíváním svatého kříže

15.4.2017  Bílá sobota

Tachov

9.00-12.00hod. otevřen a zpřístupněn Boží hrob

19.00 hod. vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně + křest katechumenů

16.4.2017 Hod Boží Velikonoční

8.00hod. Staré Sedliště slavná mše svatá spojená s žehnáním pokrmů

10.00hod. Tachov slavná mše svatá spojená s žehnáním pokrmů za doprovodu zpěvů Tachovského chrámového sboru

14.00hod. Tisová slavná mše svatá spojená s žehnáním pokrmů

17.4.2017  Velikonoční pondělí

10.00hod. Tachov mše svatá + výprask

14.00hod. Částkov mše svatá

 

Radostné prožití svátků velikonočních plných duchovních zážitků přeje P.Václav Vojtíšek