r.2008

 

Ohlédnutí zpět za rokem 2008 ve farnosti Tachov a přilehlého okolí

 

17.1.2008 narozeniny pana děkana Josefa Holešovského

22.1.2008 ekumenická pobožnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v našem kostele

12.2.a 19.2. a 26.2. a 4.3. a 11.3. filmové úterky na faře v Tachově

16.3.pouť ke svatému Josefu ve Strasti u Tisové

22.3.bílá sobota křest dvou katechumenů

22.4.pořízeny nové sedáky do kostelních lavic v tachovském kostele

10.5.farní pouť na Svatou Horu

11.5.svatodušní koncert chrámového sboru

22.5.slavnost Božího Těla s hudbou, s nebesy a s venkovními oltáři

24.5.polští poutníci v Tachově

27.5.vyrobena pamětní nástěnka pro výroční rok 100 let od regotizace

3.6.koncert zpěváků až z Portorika

6.6.svatba Vlastislava Charouzka a Michaely Príhodové

7.6.farní pouť do Regensburgu

14.6.svatba Josefa Peňáka a Viery Neomániové

21.6.setkání s německými rodáky ve Starém Sedlišti

28.6.koncert skupiny Gospel z Ameriky

5.7.varhanní koncert

19.7.pouť ke cti svaté Anny v Pernolci

22.7.-25.7. brigáda na bílení kostela v Tachově

26.7.pouť ke cti svaté Anny v Částkově

16.8.varhanní koncert Ivy Slancové

15.8.-17.8.Tachovská pouť – s administrátorem tepelského kláštera P. Augustinem Kováčikem, vydaná pamětní brožurka o historii kostela

18.8.-23.8. varhanní kurzy pro začátečníky a pokročilé

19.8.koncert Jaroslava Konečného na historické nástroje

31.8.poutníci z Polska v Tachově

14.9.varhanní koncert – varhaník až z daleké Brazílie

20.9.Dny Evropského Dědictví – výstava starých misálů, rituálů a mešních knih, zapůjčeno z Okresního archivu

28.9.Svatováclavský koncert Chrámového sboru

1.10.-5.12. stavění opravených varhan u Máří Magdalény

11.11.promítání s panem Krupičkou o Rumunsku – fara Tachov

18.11.a 25.11. a 2.12. filmové úterky na faře v Tachově

23.11.velmistr Křížovníků Jiří Kopejsko v Tachově, 100 let výročí od posvěcení kostela

30.11.žehnání vánočního stromu na tachovském náměstí spolu se zástupci ostatních křesťanských církví

7.12.adventní koncert skupiny Pel Mel

712.pouť ke cti svatého Mikuláše v Tisové

12.12.hromadné udílení svátosti pomazání nemocných

6.12.a13.12. a 20.12. rorátní mše svaté v 6.00 hod.

24.12.po letech půlnoční mše svaté v kaplích v Pernolci a v Oldřichově

26.12.vánoční koncert chrámového sboru Tachov

31.12.děkovná bohoslužba s požehnáním a slavným Te Deum v Tachově na závěr celého roku