r.2009

 

Ohlédnutí zpět za rokem 2009 ve farnosti Tachov a přilehlém okolí

 

15.1.2009 Oslava 75 narozenin pana děkana Josefa Holešovského za přítomnosti biskupa Mons. Františka Radkovského a vikáře Mons. Vladimíra Borna

22.1.2009 exkurze pro základní školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie s varhaníkem Kubátem u varhan v Tachově

27.1.2009 ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů v našem kostele

30.1.2009 koncert v Tachovském kostele – chór Uralských kozáků

3.2.a 10.2. a 17.2.2009 Filmové úterky na faře v Tachově (film Důkaz, Ivetka a Hora, Rozhovor s exorcistou)

22.3.2009 pouť ke svatému Josefu v kapličce ve Strasti

4.4.2009 duchovní obnova v Tachově

8.4.2009 zapůjčení sochy sv. Jana Nepomuckého křížovníkům do Prahy na výstavu, z Tachovského kostela

18.4.2009 farní pouť do Prahy  do Křížovnického kláštera, pohostil nás sám pan velmistr – projížďka na loďkách po Vltavě

9.5.2009 farní pouť na Svatou horu – společně s arcidiecézí Pražskou

15.5.2009 kolaudace Gartnerových varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově a zároveň zahajovací koncert na nově opraveném nástroji

18.5.2009 koncert Tachovského dětského sboru pana Mgr. Brabence

6.6.2009 církevní svatby Ryšavá + Krutina a Kirschnerová + Tylka

11.6.2009 Boží Tělo v Tachově s průvodem, s nebesy a letos poprvé i první oltář na Tachovském náměstí

12.6.2009 návštěva poutníků z Německa v Tachovském kostele

21.6.2009 návštěva poutníků z Polska

26.6.2009 koncert žáků varhanního kurzu v Tachovském kostele

27.6.2009 setkání s německými rodáky ve Starém Sedlišti a zároveň první mše svatá v opravovaném kostele v Novém Sedlišti – latinská a v Halži žehnání nové hasicí stříkačky

1.7.2009 návštěva poutníků z Polska

2.7.2009 stěhování uskladněných oltářů z kůru od svaté Máří Magdalény do kláštera v Teplé

5.7.2009 pouť ve Starém Sedlišti ke cti svatého Prokopa s následnými pouťovými oslavami s názvem Prokopnutí a v Tachově Cyrilometodějský koncert

7.7.2009 začátek oprav varhan ve Starém Sedlišti – první etapa

9.7.2009 odvoz knih z kůru od sv. Máří Magdalény do státního archivu

11.7.2009 návštěva poutníků z Polska

19.7.2009 pouť ke cti svaté Anny v Pernolci

25.7.2009 pouť ke cti svaté Anny v Částkově

7.8.2009 koncert zpěvačky Taťány Weisové v Tachovské kostele

8.8.2009 žehnání hasičské zástavy hasičům na Tachovském náměstí a v Tisové stříbrná svatba manželů Radochových  a varhanní koncert u Máří Magdalény

15.8.2009 a 16.8.2009 oslavy Tachovské pouti a výročí 680 let od první zmínky o kostele za účasti plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, spojeno s žehnáním nových pamětních korouhví

17.8.2009 až 21.8.2009 varhanní kurzy v Tachově

19.8.2009 návštěva polských poutníků v Tachově

20.8.2009 natáčení pro Český rozhlas stanici Vltava u opravených varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově

29.8.2009 církevní sňatek Nečinová + Carda

12.9.2009 církevní sňatek Gondorčínová + Schreder

19.9.2009 v Tachově Dny evropského dědictví, komentované prohlídky o historii kostela

28.9.2009 farní pouť za papežem do Staré Boleslavi

9.10.2009 navrácení půjčené sochy sv. Jana Nepomuského od křížovníků z Prahy – po restaurování

15.10.2009 zaplynování kostela sv. Máří Magdalény proti červotoči na náklady města Tachova

24.10.2009 diamantová svatba manželů Marie a Václava Stručkových v Tachovském kostele

27.10.2009 Dr. Koukal na kontrole varhan v kostele sv. Máří Magdalény

2.11.2009 ekumenická pobožnost na dušičky na Tachovském hřbitově

10.11.2009 promítání na faře v Tachově z cest po Barmě s panem Jiřím Krupičkou

14.11.2009 benefiční koncert v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově

18.11.2009 farnost vydává vlastním nákladem skládačku Puzzle na motiv kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

24.11a 1.12. a 8.12. a 15.12.2009 filmové večery na faře v Tachově (film Útočiště, Série dokumentárních filmů o křesťanské sociální nauce církve)

29.11.2009 žehnání a rozsvícení Vánočního stromu na Tachovském náměstí za účasti představitelů města a duchovních křesťanských církví

5.12.2009 adventní duchovní obnova farnosti s RNDr. Janem Rajlichem, O.P.

5.12a 12.12.a19.12.2009 roráty v Tachově v 6.00

6.12.2009 pouť ke cti svatého Mikuláše v Tisové

9.12.2009 hromadné udělování svátosti pomazání nemocných v Tachově

13.12.2009 adventní koncert varhany a zpěv

20.12.2009 skauti přinášejí Betlémské světlo do našeho kostela

26.12.2009 vánoční koncert Chrámového sboru Tachov v kostele Nanebevzetí Panny Marie

31.12.2009 děkovná bohoslužba s požehnáním a přehledem vykonaných akcí