r.2010

 

Ohlédnutí za rokem 2010 ve farnosti Tachov a v přilehlém okolí

 

15.1.2010 oslava 76.narozenin pana děkana Josefa Holešovského

26.1.2010 ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů

6.2.2010 postní duchovní obnova v Tachově s paterem Janem Rajlichem

2 a 9 a 16 a 23.3 postní filmové úterky na faře v Tachově

28.3.2010 poutní mše svatá v kapličce ve Strasti u Tisové ke cti svatého Josefa

16-17.4.2010 misie v Tachově, misionáři z Plzně mluví o víře na ulici

3.6.2010 Boží Tělo v Tachově s hudbou, nebesy a průvodem a oltářem  na náměstí

5.6.2010 farní poutní zájezd do Pasova

26.6.2010 poutní zájezd na Svatou horu u Příbrami, oslava 50 let kněžství pana děkana Josefa Holešovského a poutní mše svatá s německými rodáky ve Starém Sedlišti

27.6.2010 absolventský koncert žáků varhanního kurzu

4.7.2010 cyrilometodějský koncert v Tachově a poutní mše svatá ve Starém Sedlišti ke cti svatého Prokopa

12.7.-29.7.2010 II.Etapa oprav varhan v Tachově

18.7.2010 poutní mše svatá v Pernolci ke cti svaté Anny

24.7.2010 poutní mše svatá v Částkově ke cti svaté Anny

31.7.2010 církevní sňatek Jana Šišmičová + Vojtěch Švec

6.8.-8.8.2010 historické slavnosti Tachov

13.8.-15.8.2010 Tachovská pouť – hlavní celebrant pater Jiří Barhoň

16.8. - 21.8.2010 varhanní kurzy v Tachově

21.8.2010 církevní sňatek Jitka Kocová + Milan Kolín

30.8.- 31.8.2010 křížové sestry konají v Tachově svoji misijní pěší pouť

18.9.2010 dny evropského dědictví v Tachově – komentované prohlídky

25.9.2010 církevní sňatek Monika Lišková a Zdeněk Nejedlý

5a12.10.2010 filmové úterky na faře v Tachově

16.10.2010 církevní sňatek Jiřina Síbalová a Petr Bobčík

2.11.2010 ekumenická dušičková pobožnost na hřbitově v Tachově

16a23.11.2010 filmové úterky na faře v Tachově

28.11.2010 žehnání a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Tachově

29.11.2010 II.etapa oprav varhan ve Starém Sedlišti

4a11a18.12 roráty  v 6.00hod. V Tachově

11.12.2010 adventní duchovní obnova s paterem Jiřím Barhoněm

12.12.2010 poutní mše svatá v Tisové ke cti sv. Mikuláše

17.12.2010 hromadné udělování svátosti pomazání nemocných v Tachově

19.12.2010 skauti z Tachova přinášejí Betlémské světlo do kostela

26.12.2010 vánoční koncert Tachovského Chrámového sboru v kostele Nanebevzetí PM

31.12.2010 děkovná bohoslužba s požehnáním a s přehledem vykonaných prací

 

Poutníci z Polska v Tachově v těchto  termínech: 18.4.,24.4.,25.4.,12.6.,18.6.,20.6.,27.6.,2.8.,16.8.,29.8.,22.9.,29.9.,