r.2011

 

Ohlédnutí za rokem 2011 ve farnosti  Tachov a v přilehlém okolí

 

14.1.2011 oslava 77 narozenin pana děkana Josefa Holešovského

25.1.2011 ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie

1.2.2011 promítání s panem Krupičkou o Íránu

19.2.2011 farní poutní zájezd do katedrály sv. Víta v Praze

19.3.2011 návštěva mládeže z Liběšič s panem farářem P. Vilémem Štěpánem

24.3.2011 farářské zkoušky v Plzni

25.3.2011 montáž alarmu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

26.3.2011 účast na Pochodu pro život v Praze

29.3.2011 promítání na faře – I.díl filmu apoštol Petr

2.4.2011 žehnání motorkářům na náměstí v Tachově – zahájení sezóny

5.4.2011 promítání na faře – II.díl filmu apoštol Petr

9.4.2011 postní duchovní obnova na faře v Tachově s panem děkanem Jiřím Hájkem

12.4.2011 promítání na faře – film Ježíš podle řežiséra Pasoliniho

7.5.2011 účast na otevření nově zrekonstruovaného kostela sv. Máří na Chlumu

8.5.2011 zaplynování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově proti červotoči

14.5.2011 farní poutní zájezd na Svatou Horu

29.5.2011 první svaté přijímání v Tachově

23.6.2011 Boží Tělo v Tachově

2.7.2011 setkání s německými rodáky ve Starém Sedlišti

3.7.pouť ve Starém Sedlišti ke cti sv. Prokopa a návštěva polských poutníků v Tachově

5.7.2011 Cyrilometodějský koncert

16.7.2011 církevní sňatek Ladislav Daňko a Jaroslava Bílková

24.7.2011 pouť v Pernolci ke cti sv.Anny

30.7.2011 pouť v Částkově ke cti sv. Anny a v Tachově církevní sňatek Peter Kolaciak a Michaela Kolaciaková

13.8.2011 - 14.8.2011 Tachovská pouť Panny Marie Nanebevzaté s Mons. Marcelem Šmejkalem, pracovníkem státního sekretariátu ve Vatikánu

15.8.2011 návštěva poutníků z Polska v Tachově

17.8.2011 návštěva poutníků z Polska v Tachově

30.8.2011 kolaudace a ukončení oprav varhan ve Starém Sedlišti

17.9.2011 Dny evropského dědictví v Tachově

21.9.2011 koncert v tachovském kostele Nanebevzetí P. M. Sboru až z Brazílie

29.9.2011 – 30.9.2011 výstava v Tachově – Stop genocidě v parku před městským úřadem

13.10.2011 beseda a mše svatá s Mons. Václavem Malým, světícím biskupem pražským

16.10.2011 při nedělní farní bohoslužbě pasování nových rytířů Zlatého grálu – členů historického šermu

2.11.2011 ekumenická dušičková pobožnost na hřbitově v Tachově

12.11.2011 farní poutní zájezd na Karlštejna na Tetín

20.11.2011 slavnost posvěcení chrámu v Tachově

27.11.2011 žehnání vánočního stromu na náměstí v Tachově

3.12.2011 adventní duchovní obnova na faře v Tachově s paterem Jiřím Barhoněm

3a10a17.12.2011 v 6.00hod. Rorátní mše svaté v Tachově

6a13a20.12.2011 filmové úterky na faře v Tachově

11.12.2011 poutní mše svaté v Tisové ke cti sv. Mikuláše

16.12.2011 hromadné udělování svátosti pomazání nemocných v Tachově

18.12.2011 skauti přinášejí Betlémské světlo do tachovského kostela

26.12.2011 vánoční koncert Tachovského Chrámového sboru

31.12.2011 děkovná bohoslužba s požehnáním a přehledem o duchovních úkonech