r.2012

 

Ohlédnutí za rokem 2012 ve farnosti Tachov a přilehlé okolí

17.1.2012 oslava narozenin pana děkana

24.1.2012 velká putovní svatyňka Schonstadtského hnutí v Tachově a okolí

26.1.2012 ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

9.3.2012 exkurze základních škol v kostele v Tachově u varhan a následný varhanní koncert

10.3.2012 postní duchovní obnova v Tachově s paterem Pavlem Zahradníčkem + promítání diapozitivů z cest po Sinaji

24.3.2012 účast na Pochodu pro život v Praze

31.3.2012 postní zastavení – slovo a hudba v kostele v Tachově

14.4.2012 diamantová svatba manželů Havlíkových z Damnova

20.4.2012 exkurze základních škol u varhan v Tachově, varhaník Kubát z Litomyšle

29.4.2012 poutní zájezd polských poutníků

8.5.2012 účast na diecézní pouti na Chlumu sv. Máří

11.8.2012 modlitby na náměstí v Tachově za obnovení Mariánského sloupu

1.6.2012 noc kostelů v Tachově

5.6.2012 cvičení hasičů na kostelní věži Tachovského kostela

7.6.2012 slavnost Božího Těla v Tachově s průvodem a oltáři venku

8.6.2012 poutníci z Polska v Tachově

23.6.2012 církevní sňatek Markéta Hesová a František Andrle

5.7.2012 žehnání nového praporu hasičům ve Starém Sedlišti

7.7.2012 církevní sňatek Monika Danková a Jiří Pirožinský

7.7.2012 setkání s německými rodáky ve Starém Sedlišti

8.7.2012 pouť ve Starém Sedlišti ke cti sv. Prokopa

11.7.2012 polští poutníci v Tachově

19.7.2012 polští poutníci v Tachově

21.7.2012 účast na biřmování v Kladrubech

28.7.2012 pouť v Částkově ke cti svaté Anny

11.8.2012 přivezení zrestaurovaného obrazu Umučení Páně do Tachova

16.8.2012 koncert na dobové nástroje v Tachově – pořádá MKS

18.8.-19.8.2012 tachovská pouť k  Panně Marii Nanebevzaté – hlavní celebrant Jeho milost Josef Šedivý, velmistr řádu Křížovníků s červenou hvězdou, žehná nově zrestaurovaný obraz umučení Páně

20.8.-24.8.2012 varhanní kurzy v Tachově

25.8.2012 sňatek v zámecké kapli v Kynžvartě Vendula Venská a Jaroslav Liška

8.9.2012 sňatek Tachov – Anežka Stašová a Marek Bíma a ve Starém Sedlišti asistovaná mše svatá v tradičním římském ritu pro skupinu poutníků českého Orla

15.9.2012 polští poutníci v Tachově a Dny evropského dědictví spojené s malou výstavou růženců v Tachově

26.9.2012 zaplynování kostela ve Starém Sedlišti proti dřevokaznému hmyzu

28.9.2012 svatováclavské oslavy -mše v Tachově kostel NPM a koncert u Máří Magdaleny

29.9.2012 koncert komorního sboru z Tachova ve Starém Sedlišti

4.10.2012 polští poutníci v Tachově

6.10.2012 poutníci z Norimberka v Tachově

7.10.2012 vizitace farnosti biskupem Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským

13.10.2012 účast na blahořečení 14 mučedníků františkánů v Praze

4.11.2012 krajské setkání klubu turistů v Tachově – návštěva kostela NPM

17.11.2012 žehnání nového milníku Zlaté stezky u Pernoleckého kostela

6a13a20a27.11. Filmové večery na faře v Tachově

25.11.2012 posvícení v kostele NPM v Tachově

2.12.2012 žehnání vánočního stromečku na náměstí v Tachově

8.12.2012 adventní duchovní obnova v Tachově s P. Mgr. Miroslavem Martišem, farářem z Plzně

9.12.2012 poutní mše v Tisové ke cti svatého Mikuláše, patrona kostela

8a15a22.12.2012 rorátní mše v Tachově

14.12.2012 hromadné udílení svátosti pomazání nemocných v Tachově

15.12.2012 adventní koncert v Tachově chrámového sboru

23.12.2012 skauti přinášejí Betlémské světlo do tachovského kostela

26.12.2012 vánoční koncert chrámového sboru v Tachově

31.12.2012 děkovná bohoslužba s požehnáním a s přehledem o duchovních úkonech