r.2013

 

Ohlédnutí za rokem 2013 ve farnosti Tachov a přilehlém okolí

17.1.2013 oslava narozenin pana děkana Josefa Holešovského 79

18.1.2013 kontrola finančního úřadu na účetnictví farnosti na dotace

20.1.2013 pouť k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů v kapli na faře ve Starém Sedlišti a uvedení do služby nových ministrantů

22.1.2013 ekumenická bohoslužba v našem kostele NPM v Tachově v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů

26.2.a 5.3.a12.3.2013 postní filmové úterky na faře v Tachově

19.3.2013 přednáška Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského na téma Turínské plátno v sále Městského kulturního střediska v Tachově

23.3.2013 účast na Pochodu pro život v Praze

1.4.2013 varhanní koncert v kostele sv. Máří Magdaleny v Tachově – pan Doležal

6.4.2013 žehnání motorkářům na náměstí v Tachově na začátku jejich motorkářské sezony

9.4.2013 polští poutníci v Tachově

20.4.2013 poutní zájezd farnosti do Plzně – mše v katedrále sv. Bartoloměje a návštěva diecézního muzea při výročí 20. let diecéze

26.4.2013 odváží Dr. Nečásková křtitelnici z Tachova do svých ateliérů v Praze k restaurování

27.4.2013 svatba v Tachově manželů Josef Štefka a Michaela Galasová

30.4.2013 oprava kněžských hrobů a hrobů řeholnic  v Tachově

4.5.2013 stříbrná svatba manželů Fojtíčkových ve Starém Sedlišti

8.5.2013 účast na diecézní pouti v klášteře v Kladrubech

22.5.2013 Májová pobožnost na náměstí v Tachově u bývalého mariánského sloupu

23.5.2013 kontrola památkového úřadu v kostele sv. Prokopa ve Starém Sedlišti

24.5.2013 noc kostelů v Tachově

26.5.2013 první svaté přijímání dětí ve Starém Sedlišti

30.5.2013 Boží Tělo v Tachově

1.6.2013 koncert Chrámového sboru v Tachově kostel NPM

8.6.2013 farní poutní zájezd na Svatou horu u Příbrami

9.6.2013 koncert Chrámového sboru v Tisové

12.6.2013 žehnání opraveného kříže na kostele sv. Anny v Pernolci

15.6.2013 svatba v Tachově manželů Patrika Szaba a Ireny Kotrbaté

27.6.2013 němečtí poutníci z Bamberku v Tachově

5.7.2013 Cyrilometodějský koncert v Tachově – varhany a trubka

6.7.2013 němečtí poutníci rodáci ve Starém Sedlišti – pouť ke sv. Prokopu

7.7.2013 pouť ve Starém Sedlišti ke cti sv. Prokopa

13.7.2013 svatba v Tachově manželé Věra Langerová a Petr Záveský a svatba ve Staré Sedlišti

30.7.2013 exkurze v kostele v Tachově postižených dětí z ústavu v Milířích

18.8.2013 Tachovská pouť, poutníci z Polska a hlavní celebrant na pouti jeho milost Filip Zdeněk Lobkowicz, opat Tepelské kanonie, -žehnání památníku před kostelem o nevybuchlých pumách a požehnání nově zrestaurované křtitelnice

  1. - 24.8.2013 varhanní kurzy v Tachově

20.8.2013 koncert v Tachově v rámci varhanních kurzů

7.9.2013 svatba v Tachově snoubenci Miroslav Čintala a Urszula Smektala a žehnání nově opraveného kříže na návsi ve Studánce během oslav Konopické pouti

12.9.2013 návštěva v Tachově pracovníků Národního muzea a Národní galerie – prohlídka kostela

14.9.2013 svatba v Tachově manželé Luboš a Angelika Havránkovi  a zároveň Dny evropského dědictví v Tachově – v kostele výstava devocionálních obrázku a křestních svící

22.9.2013 stříbrná svatba v Tachově manželů Šulkových a ve Starém Sedlišti koncert v kostele skupiny Spirituál Kvintet

24.9.2013 koncert v Tachově v kostele sv Máří Magdalény – pan Viktora varhany a paní Eibenová soprán

28.9.2013 Svatováclavské oslavy v Tachově

18.10.2013 koncert v Tachově kostel NPM  - pan Hála varhany a Edita Adlerova zpěv – Ave Maria

27.10.2013 Zlatá svatba manželů Josefa a Danuše Kaminských v Tachově

30.11.2013 Adventní koncert Chrámového sboru Tachov v Částkově

3.12.2013 literárně hudební večer v sále Městského kulturního střediska v Tachově nad texty Apokalypsy – připravila společnost Brandl, s.r.o.

7.12.2013 adventní varhanní koncert v Tachově spojený s recitací textů duchovních autorů

10.12. a 17.12. filmové úterky na faře v Tachově – O Bozích a lidech a Edita Steinová

7.12.a14.12.a21.12. Roráty v Tachově v 6.00hod.

13.12.2013 hromadné udílení svátosti pomazání nemocných v Tachově

22.12.2013 skauti přinášejí Betlémské světlo do Tachova

25.12.2013 vánoční zpívaná mše – Missa Pastoralis v Tachově provedená Tachovským chrámovým sborem

26.12.2013 vánoční koncert v Tachově spojený s živým Betlémem – Tachovský chrámový sbor

28.12.2013 koncertní provedení Rybovy Vánoční mše svaté ve Starém Sedlišti

31.12.2013 děkovná mše svatá v Tachově spojená s vyúčtováním a přehledem o duchovních úkonech