r.2014

 

Ohlédnutí za rokem 2014 ve farnosti  Tachov a přilehlém okolí

 

17.1.2014 oslava 80tých narozenin pana děkana Josefa Holešovského za účasti biskupa Františka Radkovského, generálního vikáře a kněží

19.1.2014 poutní mše svatá na faře ve Starém Sedlišti, kaple Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

28.1.-2.2.2014 týden ekumenických modliteb za sjednocení křesťanů

18.2.2014 promítání a povídaní na faře v Tachově s Jiřím Krupičkou o jeho cestě jižní Čínou

22.2.2014 setkání zástupců vikariátu nad dopisem biskupa ve Stráži u Boru

2.3.2014 církevní sňatek v Tisové – manželé Bubnovi

11.3.2014 sál Městského kulturního střediska – cyklus Bible čtená – Markovo evangelium a pašije – kulturně literární večer

12.3.2014 kontrola z Českých Budějovic na dotace z evropských fondů

29.3.2014 účast na Pochodu pro život v Praze

17.4.2014 autobusová pouť do Plzně k účasti na liturgii zeleného čtvrtku

29.4.2014 poutní zájezd z Polska v Tachově

14.5.2014 tachovské kino promítá film – Poslední vrchol

16.5.2014 setkání s prezidentem Milošem Zemanem v tachovském městském sále

23.5.2014 noc kostelů v Tachově

24.5.2014 poutníci z Německa v tachovském kostele

30.5.2014 májová pobožnost na náměstí v Tachově

31.5.2014 farní poutní zájezd na diecézní pout do Neukirchen Beim Heilligen blut

7.6.2014 farní poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami

19.6.2014 slanost Těla a Krve Páně v Tachově – slavná mše a průvod po náměstí

5.7.2014 setkání s německými rodáky ve Starém Sedlišti za účasti biskupa z Řezna Dr. Rudolfa Vodesholzera

6.7.2014 pouť ve Starém Sedlišti ke cti sv. Prokopa

24.7.2014 kontrola finančního úřadu z Tachova

25.7.2014 účast na Svatoanenské pouti na svaté Anně u Plané

26.7.2014 pouť ke cti svaté Anny v Částkově a odpoledne žehnání nově instalovaných křížů u Trnové

17.8.2014 poutní mše svatá v Tachově ke cti Panny Marie Nanebevzaté, hlavní celebrant Mons. Karel Orlita, kanovník kapituly z Brna – žehnání tří soch po resturování( pieta a sochy dvou světců ze severní boční lodi)

17.8.-23.8.2014 tachovské varhanní kurzy

30.8.2014 církevní sňatek ve Starém Sedlišti – Ondřej Fojtíček + Kamila Merglová

13.9.2014 Dny Evropského dědictví v Tachově a večer účast na Loretánských slavnostech v Boru

15.9.2014 účast v katedrále v Plzni – dovezeno srdce sv. Jana Maria Vianeye

27.9.2014 stříbrná svatba v Tachově – manželé Kadlecovi

28.9.2014 farní poutní zájezd do Staré Boleslavi na národní Svatováclavskou pouť

2.11.2014 dušičkový koncert v Tachově

30.11.2014 žehnání vánočního stromu na náměstí v Tachově a adventní koncert v Částkově

9.12.2014 adventní filmový večer na faře v Tachově – film „Poklady pod sněhem“

13.12.2014 adventní koncert v Tachově sboru ze Žlutic

6.a13.a20.12. Roráty v Tachově v 6.00hod.

16.12.2014 varhanní koncert u Máří Magdalény v Tachově

19.12.2014 žehnání nově otevřeného zámku v Tachově za účasti nového starosty

19.12.2014 hromadné pomazání nemocných v Tachově

21.12.2014 skauti přinášejí Betlémské světlo do kostela v Tachově

26.12.2014 zpívání s dětmi u Betléma v kostele v Tachově a ve Starém Sedlišti

26.12.2014 vánoční koncert Chrámového sboru v Tachově

31.12.2014 děkovná mše svatá v Tachově s vyúčtováním a statistikou duchovních úkonů za celý rok