r.2015

 

Ohlédnutí za rokem 2015 ve farnosti  Tachov a přilehlém okolí

 

17.1.2015 oslava 81-ých  narozenin patera Josefa Holešovského

18.1.2015 poutní mše na faře ve Starém Sedlišti ke cti Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

27.1.2015 ekumenická pobožnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

19.2.2015 promítání na faře s Jiřím Krupičkou o jeho cestě po Kolumbii

21.3.2015 účast na Národním pochodu pro život v Praze

11.4.2015 svatba v Tachově – Jaroslav Timura + Petra Lihanová

17.4.2015 předání restaurovaných soch z depozitáře v klášteře v Teplé do kostela ve Starém Sedlišti

18.4.2015 v Tachově žehnání nové hasicí stříkačky pro sbor dobrovolných hasičů

25.4.2015 svatba v Tachově – Martin Řezníček a Jana Hesová

16.5.2015 účast na Svatojánských oslavách v Praze - Navalis

23.5.2015 farní poutní zájezd na Chlum Sv. Máří u Sokolova

24.5.2015 první svaté přijímání ve Starém Sedlišti

29.5.2015 poslední májová pobožnost na náměstí v Tachově u bývalého mariánského  sloupu

4.6.2015 Slavnost Božího Těla v Tachově a průvod na náměstí a ke čtyřem oltářům

6.6.2015 svatba v Tachově – Petr Koscelník + Lenka Packanová

4.7.2015 setkání německých rodáků ve Starém Sedlišti

25.7.2015 poutní mše v Částkově ke cti sv. Anny

1.8.2015 žehnání nového kříže na návsi v Trnové

16.8.2015 poutní mše v Tachově ke cti Nanebevzetí Panny Marie s hlavním celebrantem P. Augustinem Kováčikem, převorem z kláštera v Teplé

5.9.2015 účast na diecézní pouti v klášteře v Teplé

10.9.2015 kontrola od památkářů v Tachově a na Svaté Kateřině

12.9.2015 Dny Evropského dědictví v Tachově

12.9.2015 účast na Borských Loretánských slavnostech

29.9.2015 začátek 1.etapy oprav elektroinstalace v kostele v Tachově – Nanebevzetí Panny Marie(město Tachov 50.000,- Kč, Křížovníci 70.000,- Kč, farnost Tachov 54.033,- Kč)

3.10.2015 žehnání motorkářům v Tachově na ukončení sezóny

7.11.2015 účast na Svatohubertské mši v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech

17.11.2015 účast na pohřbu P. Bohumila Koláře v Praze – Karlíně

28.12.2015 adventní koncert Chrámového sboru v Částkově

29.11.2015 žehnání stromu na náměstí v Tachově na začátku adventní doby

5.12.2015 adventní koncert v Tachově

5 a 12 a 19.12. rorátní mše svaté v Tachově v 6.00hod.

18.12.2015 hromadné udělování svátosti pomazání nemocných v Tachově

20.12.2015 skauti přinášejí Betlémské světlo do Tachova při farní nedělní mši svaté

26.12.2015 tradiční vánoční koncert Chrámového sboru v Tachově

31.12.2015 děkovná mše svatá s vyúčtováním a přehledem všech duchovních úkonů a stavebních prací