r.2016

 

Ohlédnutí za rokem 2016 ve farnosti Tachov a v přilehlém okolí

 

1.1.2016 v Mariánských Lázních otevřena Brána milosrdenství

6.1.2016 v Tachově zahájení provozu Mobilního hospicu a jeho požehnání

17.1.2016 poutní mše svatá ve Starém Sedlišti ve farní kapli zasvěcené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů

27.1.2016 ekumenická bohoslužba v modlitebně Metodistické církce evangelické

7.2.2016 SvatoBlažejské požehnání při nedělních bohoslužbách

9.2.2016 promítání v Tachově se známým cestovatelem Jiřím Krupičkou o jeho cestě do Bangladéše

26-28.2.2016 postní duchovní obnova pro mládež na faře ve Starém Sedlišti – vedou františkáni z Plzně

5.3.2016 postní duchovní obnova v Tachově – poslech CD Job a jeho utrpení v podání předních českých herců s následnou diskusí a modlitbou

12.3.2016 Tachov kostel – hudba a slovo k půstu

2.4.2016 účast na Národním pochodu pro život v Praze

11.4.2016 Den smíření pro kněze v klášteře v Teplé

15.4.2016 měření zemětřesení v kostele  ve Starém Sedlišti Geofyzikálním ústavem z Prahy

30.4.2016 svěcení nového biskupa Tomáše Holuba v Plzni

7.5.2016 Den smíření v Mariánských Lázních pro vikariáty Cheb a Tachov

16.5.2016 účast na Svatojánskách oslavách v Praze – Navalis

26.5.2016 Tachov – slavnost Božího Těla s průvedem s nebesy a s korouhvemi ke čtyřem oltářům

27.5.2016 májová pobožnost na Tachovském náměstí v místě bývalého morového Mariánského sloupu

7.6.2016 cvičení hasičů na věži Tachovkého  kostela a přednáška architekta Ing. Soukupa o historii Tachovkého kostela

8.6.2016 na filmu zachycený zásah blesku do tachovské věže kostela

9.6.2016 nový biskup Tomáš navštívil kněze v Tachově

11.6.2016 Mariánské Lázně – Úšovice pouť ke sv. Antonínovi

18.6.2016 Tachov církevní sňatek Kováč + Kadlecová a konvalidace sňatku ve Starém Sedlišti manželů Kovácsových

29.6.2016 cvičení hasičů na věži Tachovkého kostela

2.7.2016 německá mše svatá ve Starém Sedlišti s rodáky z Německa a v Tachově mše svatá pro skupinu vozíčkářů

3.7.2016 pouť ve Starém Sedlišti ke cti sv. Prokopa a Oldřicha

9.7.2016 Částkov – církevní sňatek Smolík + Bartošová

7.7.2016 zahájena výmalba části Tachovkého kostela po výměně elektroinstalace

15.7.2016 koncert u Máří Magdaleny v rámci Barokního Tachova

23.7.2016 pohřeb pana vikáře Mons. Vladimíra Borna v Boru a pouť sv. Anny v Částkově

5-7.8.2016 městské historické slavnosti v Tachově

14.8.2016 pouť v Tachově k Panně Marii Nanebevzaté – hlavní celebrant velmistr J.M. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr

3.9.2016 diecézní pouť v klášteře v Teplé

4.9.2016 dožínky v Tachově a ve Starém Sedlišti – žehnání úrody zahrádkářům  farníkům a žehnání dětem na začátku školního roku

10.9.2016 Dny Evropského dědictví v Tachově – zpřístupněna věž kostela, v kostele výstava růženců a starých misálů a večer účast na Borských Loretánských slavnostech

20.9.2016 ustanovení nového vikáře pro Tachovský vikariát – farář z Tachova

24.9.2016 Rozvadov – 200let výročí od položení základního kamene kostela

28.9.2016 Svatováclavské oslavy v Tachově a večerní ekumenická pobožnost v Rozvadově

2.10.2016 historicky první žehnání dopravních prostředků před kostelem ve Starém Sedlišti a v Tachově při nedělních bohoslužbách na den svátku Andělů strážných

13.10.2016 zahájena druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace  v kostele Nanebevzetí Panny Marie  v Tachově

16.10.2016 koncert v Tachově v kostele Nanebevzetí Panny Marie  - hosté pana Brabence – sbor ze Šumperka a jeho sbor TDS

30.10.2016 návštěva nového biskupa Tomáše ve Starém Sedlišti a v Tachově

15.11.2016 vikariátní konference v Tachově za účasti diecézního biskupa Mons. Tomáše Holuba

26.11.2016 adventní koncert chrámového sboru z Tachova v Částkově

3.12.2016 adventní koncert chrámového sboru v Tachově

4.12.2016 pouť ke sv. Mikuláši v Tisové

3.a10.a17.12.2016 v 6.00hod. Roráty v Tachově

29.11.a6.a13.a20.12.2016 adventní filmové úterky na faře v Tachově (Film Sv. Rita, Sv. Barbora a sv. Antonín)

7.12.2016 žehnání nové restaurace u Černého anděla

16.12.2016 hormadné udílení svátosti pomazání nemocných v Tachově

18.12.2016 skauti přinášejí do tachovského kostela Betlémské světlo

26.12.2016 tradiční vánoční koncert chrámového sboru v Tachově

31.12.2016 slavností mše svatá na poděkování za uplynulý rok v Tachově spojená se statistikou duchovních úkonů, s vyúčtováním, se zpěvem státní hymny a se slavným Te Deum