r.2017

 

Ohlédnutí za rokem 2017 v Římskokatolické farnosti Tachov a v přilehlém okolí

 

1.1.2017 zasvěcení farnosti Panně Marii  Fatimské

6.1.2017 žehnání a vyslání tříkrálových koledníků

18.1.2017 při večerní mši svaté blahopřání panu děkanovi Josefu Holešovskému k jeho narozeninám

8.2.2017 ekumenická bohoslužba v modlitebně Evangelické cíkve Metodistické

4.3.2017 postní meditace na faře nad texty první neděle postní

18.3.2017 postní meditace na faře nad texty třetí neděle postní

28.4.2017 schůze vikariátu v Tachově

8.4.2017 postní koncert v Tachovském kostele – Pergolesi – Stabat Mater – sbor z Příbrami

15.4.2017 křest na bílou sobotu v Tachově dvou katechumenů

16.4.2017 žehnání pokrmů na neděli vzkříšení

19.4.2017 zasedání ekonomické rady farnosti

22.4.2017 účast na Pochodu pro život v Praze

23.4.2017 předání sbírky postní kasičky mobilnímu hospicu v Tachově

25.4.2017 schůze vikariátu v Tachově – školení o bezpečnosti práce

15.5.2017 účast na Svatojánských oslavách v Praze – Navalis

25.5.2017 pokládání nových koberců v kostele v Tachově

27.5.2017 církevní sňatek v Tachově – Kataryna Kalynyc a Robin Peleška

3.6.2017 prohlídka kostela v Tachově s turisty

4.6.2017 2x první svaté přijímání ve Starém Sedlišti

9.6.2017 Noc kostelů v Tachově

15.6.2017 Slavnost Božího Těla v Tachově s procesím a venkovními oltáři

20.6.2017 schůze vikariátu v Tachově

24.6.2017 prohlídka kostela v Tachově s turisty

1.7.2017 mše svatá ve Starém Sedlišti s německými rodáky a s biskupem z Plzně Mons. Tomášem Holubem

2.7.2017 poutní mše svatá ve Starém Sedlišti ke cti svatého Prokopa

8.7.2017 prohlídka kostela v Tachově s turisty

14.7.2017 koncert v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově během Barokních dnů

29.7.2017 poutní mše svatá v Částkově ke cti svaté Anny

4.8.-6.8.2017 městské oslavy v Tachově

8.8.2017 montování vyhřívaných sedáků do lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově

13.8.2017 poutní mše svatá v Tachově ke cti Nanebevzetí Panny Marie s Mons. Karlem Herbstem, emeritním světícím biskupem

14.-18.8.2017 varhanní kurzy v Tachově

10.9.2017 žehnání školních pomůcek při nedělních bohoslužbách

16.9.2017 Dny evropského dědictví v Tachově s prohlídkami v kostele a přednáškou o historii kostela

17.9.2017 dožínky – při nedělních bohoslužbách žehnání úrody

30.9.2017 žehnání nově postavené kaple v Zadních Milířích spojené s žehnáním cyklistů

1.10.2017 žehnání při nedělních bohoslužbách dopravních prostředků

7.10.2017 koncert dětského pěveckého sboru Capo z Rokycan v Tachovském kostele

8.10.2017 při všech nedělních bohoslužbách žehnání živočichům

24.10.2017 schůze vikariátu v Tachově

28.10.2017 koncert v Tachově chrámového sboru z Města Touškova ke vzniku Československé republiky

29.10.2017 při všech nedělních bohoslužbách žehnání svící před dušičkami

4.11.2017 SvatoHubertská mše svatá v Kladrubech

18.11.2017 koncert v Tachově k poctě zesnulé varhanice Ivy Slancové

25.11.2017 čeští turisté na prohlídce tachovského kostela

3.12.2017 žehnání adventních věnců a žehnání a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Tachově a pouť sv. Mikuláše v Tisové

9.12.2017 koncert ve Starém Sedlišti v kostele – Adam Viktora

9.12., 16.12. a 23.12. rorátní mše svaté v Tachově

adventní filmové úterky na faře v Tachově 28.11.a 5.12. a 12.12.a 19.12. 4.díly životopisu svatého Jana Pavla II.

20.12.2017 hromadně svátost pomazání nemocných v Tachovském kostele

24.12.2017 skauti přinášejí betlémské světlo do tachovského kostela

26.12.2017 tradiční vánoční koncert v tachovském kostele s chrámovým sborem

31.12.2017 slavností mše svatá na ukončení civilního roku v Tachově a na poděkování spojená se statistikou duchovních úkonů, s vyúčtováním, se zpěvem státní hymny a se slavným Te Deum