Trochu z dějepisu

10.12.2011 17:25

Jako vztyčený prst ukazuje k nebi nad Tachovem již po staletí věž farního kostela,zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté.Romantizující výraz věže může klamat návštěvníky, protože historie kostela je velmi dlouhá se starobylým původem města.Založení Tachova Přemyslem Otakarem I bylo součástí královských kolonizačních záměrů v západočeském pomezí.Město zde bylo vybudováno jako obranný bod. V rodícím se městě musela být ustavena nová farnost, jejimž prvním svatostánkem se stal kostel sv.Václava. Ovšem již v době Přemysla II., kdy se město začalo rychle rozrůstat, přestal malý kostelík postačovat.Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového farního kostela zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté.Založení kostela bylo datováno rokem 1265, ale výstavba zjevně nepokračovala zcela plynule. Stavebně odlišné fáze jsou dodnes na kostele patrné. K dokončení stavební podsady kostela došlo až v roce 1329. V tomto roce předal Jan Lucemburský celou stavbu do správy řádů Křížovníků s červenou hvězdou.O necelé století později se ale již o kostele hovoří jako o zpustlém, a že i vnitřní zařízení je v poničeném stavu. To je pravděpodobně důsledek husitských válek.V roce 1492 postihl město Tachov rozsáhlý požár ,který zachvátil hrad i kostel.Následky se odstraňovaly velmi pomalu, ale po dokončení oprav v roce 1558 vyhořel kostel znovu.V roce 1618 byl kostel vypleněn luterány: 7 oltářů bylo rozbito, posvátné relikvie byly rozšlapány, kostelní majetek vyrabován