PRACOVNÍ DIÁŘ KNĚZE

 

Pracovní diář je pouze informativní, P.Mgr.Václav Vojtíšek má i spostu jiných aktivit ,které zde nejsou uvedeny. (křtiny, svatby , pohřby,jednání na biskupství v Plzni apod.)

 

Bohoslužby a ostatní činnosti pátera Mgr. Václava Vojtíška

 

 půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec

 

ÚTERÝ

První,druhé a třetí úterý v měsíci - vikariátní schůze nebo kněžský den v Plzni na biskupství nebo schůze vikářů v Plzni

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - farní sál - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

 

STŘEDA

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (ulice U penzionu) - lichý týden

15.00 hod. Výuka náboženství na faře ve Starém Sedlišti pro děti – lichý týden

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

 

ČTVRTEK

8.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

14.00 -15.00 výuka náboženství pro děti - Tachov - farní sál- každý čtvrtek

 

 

PÁTEK

9.30 - 11.30 kancelář Tachov úřední hodiny

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

 

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov - jednou za čtrnáct dní dle ohlášení

 

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová - jednou za čtrnáct dní dle ohlášení

- půl hodiny před každou  mší svatou je možné přijmout sv. zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit Růženec

  • křtiny, pohřby, svatby sjednávejte na adrese Kostelní 66, Tachov 347 01, tel.374 722 525, mobilní telefon +420 607 868 425
  • návštěvy nemocných po domácnostech možno sjednat po osobní domluvě                                      
  •   Bůh Vám žehnej! P. Mgr. Václav Vojtíšek,farář

Změna programu vyhrazena!

 

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

 

Kostel svaté Markéty v Hošťce – každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži – první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30 hod.

Kaple Srdce Ježíšova ve Velkém Rapotíně – druhá neděle v měsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině – každá sudá  sobota v měsíci – (druhá a čtvrtá)

v letním období od 17.00 a v zimním období od 15.00 hod.