Bohoslužby a ostatní činnosti patera Mgr. Václava Vojtíška

  

  půl hodiny před každou mší svatou je možné přijmout sv.zpověď, zájemci se v tu dobu mohou modlit růženec

 

ÚTERÝ

13.30 - druhé úterý v měsíci - návštěvy nemocných v nemocnici svaté Anny v Plané nebo ve Stodě

18.00 - tématické večery pro dospělé - Tachov - promítání filmů, přednášky - dle ohlášení

 

STŘEDA

9.00 - 11.00 kancelář Tachov

13.00 mše svatá - penzion + domov důchodců (Bělojarská ulice) - lichý týden

15.00 mše svatá - domov důchodců Tachov (Panenská ulice) - sudý týden

18.00 mše svatá Tachov

19.00 nácvik zpěvu - Chrámový sbor Tachov - farní sál

 

ČTVRTEK

8.00 - Mše sváta v latinském jazyce

9.00 - 11.00 kancelář Tachov

14.00 výuka nábeženství pro děti - Tachov - farní sál

18.00 latinská mše svatá - Tachov (první čtvrtek v měsíci Tridentská mše svatá podle misálu z roku 1962 schváleného blahoslaveným Janem XXIII.

 

PÁTEK

9.00 - 11.00 kancelář Tachov

17.00 Tachov první a třetí pátek v měsíci adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní + možnost svaté zpovědi

18.00 mše svatá Tachov - po mši svaté na první pátek v měsíci litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání

 

SOBOTA

14.00 mše svatá - Částkov 1x za 14dní v měsíci (každou druhou sobotu)

 

NEDĚLE

8.00 mše svatá - Staré Sedliště

10.00 mše svatá - Tachov

14.00 mše svatá - Tisová 

 

Bohoslužby pana děkana Josefa Holešovského

 

Kostel svaté Markéty v Hošťce - každou neděli v 11.00 hod.

Kostel svatého Jana a Pavla v Halži - první, třetí a pátá neděle v měsíci od 14.30.hod.

Kaple ve Velkém Rapotíně - druhá neděle v něsíci od 15.00 hod.

Kostel svaté Kateřiny ve Svaté Kateřině - každá sudá sobota v měsíci - (druhá a čtvrtá) v letním období od 17.00 hod. a v zimním období od 15.00 hod.

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - čtvrtá neděle v měsíci od 14.30 hod.

 

 

Kontaktujte nás