VÁNOCE

25.prosince Slavnost narození Páně

 

Tato událost se stala před 4000 lety. V té době byl Řím obrovským impériem vedeným Caesarem Augustem a Izraeli vládnul král Herod.

V druhém zmiňovaném státě v malé vesnici Galilee v Nazarethu žila Marie – mladá panna, která byla zasnoubená s Josefem, židovským tesařem. Jedné noci ji ve snu navštívil anděl, který jí řekl, že byla vybrána, aby porodila Božího Syna jménem Ježíš. Do dívky vstoupil Duch Svatý a zázračně otěhotněla, i když byla stále pannou. Když se svěřila s touto radostnou novinou svému nastávajícímu, tak se přirozeně cítil podvedený, ale i jeho ve snu navštívil anděl a potvrdil, že Marie nelhala. A tak tedy, navzdory veřejnému zhanobení, ji pojal za ženu.

V tu dobu Caesar Augustus vyhlásil sčítání lidu v celém Římském impériu. Všichni museli jít na místo, kam patřili dle tehdejších záznamů. Josef a Marie tedy opustili Nazareth a vydali se  do Betléma. Cesta trvala mnoho dní, a když konečně došli uprostřed noci do cíle, nepodařilo se jim najít místo, kde by složili hlavu. Jednomu muži se jich ale zželelo a vzal je do jeskyní v podhůří, kde pastevci pobývali se svými kravami a ovcemi. Našli si tam malý chlév, který Josef uklidil a vystlal čerstvým senem místo postelí. Jesličky udělal z krmelce.

Další noc Marie porodila syna a dala mu jméno Ježíš, přesně podle toho co jí tehdy zvěstoval anděl. V tu chvíli se nad Betlémem objevila zářící hvězda, která byla vidět široko daleko. V nedalekých polích pastevci naháněli svá stáda ovcí, když se znenadání u nich objevil překrásný anděl obklopený jasným světlem. Báli se ho a chtěli utéct.

„Nemějte strach!“ uklidňoval je anděl. „Nesu vám zvěsti o veliké radosti. Neboť pro vás se tuto noc narodil v Betlémě Spasitel – Ježíš Kristus.“ Nebe bylo zčistajasna plné andělů oslavujícíh jeho zrození a říkajících: „Sláva Bohu na nebesích a pokoj a mír všem lidem dobré vůle.“ Poté opustili pastýře, kteří mířili k Betlému. Když došli k jeskyni, tak opravdu našli chlév a v něm děťátko ovinuté v plenkách. Odešli odtamtud velebíc pána a tak se brzy rozšířily noviny o zázračném dítěti, které se mělo stát Spasitelem světa.

I na východě se objevila zářící hvězda. Viděli ji Tři králové, kteří věděli, že je to znamení a vyrazili tedy na cestu za Spasitelem. Jmenovali se Kašpar – mladý král z Tarsu, Melichar – starý muž s plnovousem, který byl králem Arábie a Baltazar – král Etiopie. Cestovali mnoho dní na velbloudech přes hory, pouště a planiny stále sledující hvězdu, která jim ukazovala správný směr. Když nakonec přišli do Betléma, našli Ježíše v jesličkách. Hluboce se mu uklonili a donesli dary – zlato, kadidlo a myrhu. Hned další den se však vrátili do svých domovů, aby mohli zvěstovat noviny o narození Spasitele.