CHRÁMOVÝ SBOR

Sbor založila Jana Vokatá (Machutová) v březnu 2000.
Sbor nejprve účinkoval při církevních svátcích hlavně v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde je jeho vedoucí stálou varhanicí. Tomu odpovídá i repertoár skladeb s převažujícím podílem chrámové hudby různé doby a různých autorů, včetně duchovních skladeb autorky Jany Vokaté.


Postupně se sbor rozrostl na současných asi 13 členů. Účinkování v domovském chrámu zůstává hlavním posláním sboru. Kromě církevních příležitostí pořádáme vlastní koncerty v Tachově a blízkém okolí. Vystupovali jsme také při poutích, svatbách členů, historických slavnostech, v nemocnici, v muzeu. Nejdále jsme byli v Plzni, nebo na zájezdu v Německu ve spřátelené farnosti "Bärnau". Ročně to bývá až 10 větších vystoupení.
V roce 2007 byl Tachovský chrámový sbor vybrán aby vystupoval při diecézní pouti konané v září v premonstrátském klášteře v Teplé u Mar.Lázní.

kontakt:
janavokata@atlas.cz
tel.737 839 108